Jednym z najważniejszych elementów każdym prawidłowo funkcjonującym biznesie jest rynek finansowy, na którym to opiera się cały prosperujący biznes. W obecnych czasach rynek ten jest najczęściej reprezentowany przez instytucję, którą jest giełda. Owa giełda określana jest, więc jako rynek o charakterze formalnym. Na tym rynku z kolei wszystkie transakcje następują w określonym czasie i miejscu, przy użyciu odpowiednich instrumentów finansowych. Dodatkowo rynek ten i jego działalność zostały określone przez odpowiedni regulamin. Dzięki niemy wiadomo jak postępować z pewnymi narzędziami, co wiąże się z poprawną pracą całego rynku finansowego, który to istnieje w działalności biznesowej. Wszelkie instrumenty i narzędzia finansowe, jakie występują na rynku biznesowym są określone za pomocą cen popytu i podaży. Zagłębiając się w owo zagadnienie stwierdzić także możemy, że dziś istnieje kilka typów giełd biznesowych, które to działają na terenie całego świata. Bez ekonomii biznes nie mógłby się rozwijać.